Tutustuminen TEVA-insinöörikoulutukseen

Pimeään ja sateiseen marraskuun iltaan toi valoa ja iloa sääntömääräinen TS-opettajien yhdistyksen syyskokous. Meidät oli kutsuttu paikallisen ammattikorkeakoulun tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelman esittelyyn.

TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKKA

Insinööri AMK 240 OP

"Tekstiili- ja vaatetustekniikan insinöörinä toiminen nopeasti muuttuvassa ja globalisoituvassa tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa on haastava tehtävä. Toimialalla tapahtuvien muutosten myötä alan ammattilaisen on oltava yhä monitaitoisempi. Vain harvalta tämä onnistuu ilman ajan tasalla olevaa koulutusta ja sen myötä tulevia näkemyksiä, valmiuksia ja taitoja".

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU

Kommentit

Suositut tekstit